fbpx
Op=op
Opheffingsuitverkoop
Voor 17:00 besteld overmorgen in huis
- Start-up in Kaatsheuvel
- Gratis verzending
- Voor 20:00 besteld overmorgen in huis

Ben je onverhoopt toch niet tevreden over je bestelling? Dan kan je binnen 30 dagen jouw producten retourneren. Het termijn gaat in op de dag van levering. 

Retouradres:

Roellie.com
Hoofdstraat 25a
5171DJ, Kaatsheuvel

Retouraanvraag indienen

Het indien van een retouraanvraag is heel makkelijk. Houd hiervoor je ordernummer en e-mailadres bij de hand en stuur een mail naar info@roellie.com of WhatsApp naar +316 48 60 94 83, zodat we op de hoogte zijn van de retournering. Na ontvangst van je retour zullen we deze controleren op beschadigingen. Als het product in goede staat bij ons terug is gekomen krijg je een bericht en storten we het bedrag binnen 3 werkdagen terug.

Product beschadigd tijdens transport

We hopen natuurlijk dat dit nooit gebeurt, maar helaas gaat er tijdens het transport weleens iets mis. Omdat wij vinden dat jij hier niet de dupe van moet zijn, kun je eventueel beschadigde producten zonder problemen naar ons retourneren.

We verzoeken je hiervoor contact met ons op te nemen via info@roellie.com. Indien gewenst sturen we het spel opnieuw toe. Daarnaast verzorgen we een retouretiket, waarmee je de bestelling kosteloos kan retourneren.

Annuleren van je bestelling

Je kunt je bestelling kosteloos annuleren zolang deze nog niet is verzonden. Mocht je in de tussentijd betaald hebben, dan storten we de aankoopsom zonder problemen naar je terug.

Lezen over of gebruik maken van het herroepingsrecht:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag [1] .
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [2] via een ondubbelzinnige verklaring (bv.
schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te
herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht [3].

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht [4].

[5]

 

Modelformulier

Instructies voor het invullen van het modelformulier
[1]. Voeg hier één van de volgende tussen aanhalingstekens vermelde tekst in:

a) in geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van water, gas of
elektriciteit, voor zover deze niet in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid gereed
voor verkoop zijn gemaakt, van stadsverwarming of van digitale inhoud die niet op een
materiële drager is geleverd:
„van de sluiting van de overeenkomst”;

b) voor verkoopovereenkomsten:
„waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit
krijgt.”;

c) voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft
besteld die afzonderlijk worden geleverd:
„waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in
bezit krijgt.”;

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende
zendingen of onderdelen:
„waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het
laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;

e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde
periode:
„waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in
bezit krijgt.”.

[2]. Vul hier uw naam, woonadres en, indien mogelijk, uw telefoonnummer, fax en e-mailadres in.

[3]. Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping van de overeenkomst
elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande tekst in te voegen:
„U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook
elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres invullen]. Als u van deze mogelijkheid
gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een
ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.”.

[4]. Voor verkoopovereenkomsten waarbij u niet heeft aangeboden in geval van herroeping de goederen
zelf af te halen, dient u onderstaande tekst in te voegen:
„Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond
dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”

[5]. Indien de consument goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst,:

a) voeg in:
- „U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop
u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan …
[naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de
goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de
goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.”;

b) voeg in:
- „Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.”;
- „De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.”;
- Als u in het geval van een overeenkomst op afstand niet aanbiedt de kosten van het
terugzenden van de goederen voor uw rekening te nemen, en de goederen door hun aard niet
op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden: „De directe kosten van het
terugzenden van de goederen, … EUR [vul het bedrag in] komen voor uw rekening.”; of indien de kosten van het terugzenden van de goederen redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden
berekend: „De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer … EUR [vul het bedrag in].”, of
- Indien bij een buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden en ten tijde van de sluiting van de
overeenkomst aan het huisadres van de consument zijn bezorgd: „Wij zullen de goederen op
onze kosten bij u afhalen.”, en

c) voeg in: „U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.”.

chevron-down